Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (Kuntakokeilu HE)

TEM060:00/2019 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Sen mukaan eräitä valtion TE-toimistojen tehtäviä siirrettäisiin määräajaksi kunnille. Tavoitteena on mahdollistaa kuntien työllisyyshankkeet, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM060:00/2019

Asianumerot VN/6430/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.8.2019 – 31.12.2020

Asettamispäivä 20.8.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Aktiivisilla toimilla kohti korkeaa työllisyyttä

Keino Siirretään työvoimapalvelut paikallistasolle (TE-palvelut 2024 -uudistus)

Lainvalmistelu

HE laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  9/2020
  23/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  4.6.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksellä siirrettäisiin määräajaksi julkisten työvoima-ja yrityspalveluiden järjestämisvastuuta kunnille. Tavoitteena on mahdollistaa kuntien työllisyyshankkeet, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Kokeilun kesto olisi vähintään 2-3 vuotta.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Työllisyyskokeiluilla tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Tavoitteena on erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tukeminen.
Työllisyyden kuntakokeiluissa lisätään palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja tavoitellaan työllisyys-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluita paremmin yhteensovittavia ratkaisuja.

Kokeiluissa kunnat soveltavat tehostettua asiakaspalvelumallia, joka voi perustua muun muassa työnhakijan nopeaan kontaktointiin, työttömien yksilölliseen kohtaamiseen sekä jatkuvaan palvelutarpeen arviointiin ja ohjaukseen. Kuntien palvelumallia ei kuitenkaan määritellä tiukasti, vaan kunnat voivat toteuttaa tehostettua palvelumallia eri tavoin.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Sen mukaan eräitä valtion TE-toimistojen tehtäviä siirrettäisiin määräajaksi kunnille. Tavoitteena on mahdollistaa kuntien työllisyyshankkeet, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia.

Lähtökohdat

Pääministeri Antti Rinteen ja myöhemmin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Työllisyyspalveluiden järjestäminen ja toteuttaminen voidaan sopimuksella antaa yhden tai useamman kunnan tehtäväksi kuntien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Toimeenpanon tueksi säädetään tarvittaessa erillislainsäädäntö.

Lisätietoja