Valtioneuvoston asetus yritystukiasetuksen muuttamisesta (Euroopan unionin brexit-mukautusvaraus ja toimintaympäristön kehittämisavustus)

TEM066:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmisteltiin säädettäväksi valtioneuvoston asetus
valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetun valtioneuvoston asetuksen (895/2021) muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (jäljempänä asetus). Muutokset liittyivät brexit-mukautusvaraukseen ja toimintaympäristön kehittämisavustukseen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM066:00/2022

Asianumerot VN/25724/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 23.9.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Ida Berg, Erityisasiantuntija
puh. 029 504 7043
[email protected]

Tiivistelmä

Hankkeessa valmisteltiin säädettäväksi valtioneuvoston asetus
valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetun valtioneuvoston asetuksen (895/2021) muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (jäljempänä asetus). Muutokset liittyivät brexit-mukautusvaraukseen ja toimintaympäristön kehittämisavustukseen.

Lähtökohdat

Eduskunnalla oli käsiteltävänä hallituksen esitys brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta HE 134/2022 vp. Hallituksen esityksessä ehdotettiin muutettavan yritystukilakia väliaikaisesti varauksesta myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen täytäntöön panemiseksi Suomessa. Brexit-mukautusvarauksesta maksettavasta avustuksesta on tarpeen antaa tarkempia säännöksiä myös asetuksen tasolla.

Toimintaympäristön kehittämisavustuksen osalta säädettiin kertakorvauksen käyttämisestä kehittämistoimenpiteitä sisältävässä hankkeessa. Säännös oli uusi. Yrityksen kehittämisavustusta voi jo nyt myöntää kertakorvauksena yritystukiasetuksen perusteella ja nyt kertakorvausta ehdotettiin myös osaksi toimintaympäristön kehittämisavustusta.

Yritystukiasetuksen säännöstä myönnettävästä toimintaympäristön kehittämisavustuksen enimmäismäärästä ehdotettiin muutettavaksi siten, että voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille myönnettävän avustuksen enimmäismäärä voisi olla erityisestä syystä yli 80 prosenttia selvityshankkeissa ja yritysten keskinäisen yhteistyön, yritysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön sekä elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen hankkeissa.

Lisätietoja

Lisää aiheesta