Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta 12.1.2018 – 11.1.2021

TEM068:00/2017 Toimielin

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM068:00/2017

Asianumerot VN/6555/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.1.2018 – 11.1.2021

Asettamispäivä 28.12.2017

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Tiivistelmä

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011).

Lähtökohdat

Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä.
Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata kuluttajaturvallisuuslainsäädännön soveltamista ja sen valvontaa, antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön ja sen valvonnan kehittämiseksi samoin kuin käsitellä muita tämän lain täytäntöönpanoon sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuuden kehittämiseen liittyviä asioita. Neuvottelukunnan tulee myös suunnitella toimenpiteitä tarpeellisen yhteistyön järjestämiseksi työsuojelua, pelastustointa, poliisitointa, standardisointia, tutkimusta ja testausta sekä muita kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuuteen liittyviä asioita käsittelevien kanssa. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011).