"Brexit-mukautusvaraus HE"

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi

TEM070:00/2021 Säädösvalmistelu

Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi EU:n Brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta sekä hankkeiden rahoittamisesta. HE on EU-taustainen ja säädettävällä lailla pantaisiin täytäntöön määräaikainen EU-tukiväline.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM070:00/2021

Asianumerot VN/20177/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 11.8.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 11.8.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 205/2022

Brexit-mukautusvaraus on uusi väline, josta ei ole kansallisia säännöksiä. Varauksen toimeenpanoa varten tulee säätää EU-asetusta täydentävästi kansallisessa lainsäädännössä erityisesti nimeämällä hallinnosta vastaava elin ja riippumaton tarkastuselin. Brexit-mukautusvarauksen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä tukikelpoisista kustannuksista tulee ottaa tarvittavat säännökset lakiin.

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Eliisa Hujala, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 064 949
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Eurooppa-neuvoston monivuotisesta rahoituskehyksestä heinäkuussa 2020 annetun linjauksen mukaisesti perustetaan enintään 5 mrd. euron budjetin ulkopuolinen erityisväline, Brexit-mukautusvaraus, UK:n EU-eron negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. Kansallisella lailla täydennetään EU-asetusta Suomelle varatun tuen osalta.

Tiivistelmä

Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi EU:n Brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta sekä hankkeiden rahoittamisesta. HE on EU-taustainen ja säädettävällä lailla pantaisiin täytäntöön määräaikainen EU-tukiväline.

Lähtökohdat

EU-taustainen säädös Brexit-mukautusvarauksen perustamisesta, josta annettu U-kirjelmä U 4/2021vp
4.2.2021
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/U_4+2021.aspx

Lisätietoja