Hallituksen esitys päästökauppalaiksi

TEM078:00/2022 Säädösvalmistelu

Säädöshankkeessa on tavoitteena toimeenpanna päästökauppadirektiivien uudistukset siten, että päästökauppalaissa säädettäisiin kiinteiden laitosten, merenkulun ja lentoliikenteen päästökaupasta sekä erillisestä tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen päästökaupasta. Hallituksen esitys annettaisiin budjettilakina syksyllä 2023.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM078:00/2022

Asianumerot VN/30314/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 9.11.2022 – 31.12.2023

Asettamispäivä 24.11.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Eleonoora Eilittä, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 235
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Säädöshankkeen valmistelun tueksi asetetaan ohjausryhmä ja toimialakohtaiset alatyöryhmät. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeessa valmistellaan arviomuistiot direktiivin sääntelyvaihtoehdoista sekä näiden vaikutuksista. Arviomuistioiden valmistumisen jälkeen valmistellaan hallituksen esitys päästökauppalaiksi.

Tiivistelmä

Säädöshankkeessa on tavoitteena toimeenpanna päästökauppadirektiivien uudistukset siten, että päästökauppalaissa säädettäisiin kiinteiden laitosten, merenkulun ja lentoliikenteen päästökaupasta sekä erillisestä tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen päästökaupasta. Hallituksen esitys annettaisiin budjettilakina syksyllä 2023.