Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

TEM079:00/2021 Säädösvalmistelu

Yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin 30.11.2021 asti covid-19-pandemian edelleen jatkuessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2021.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM079:00/2021

Asianumerot VN/21880/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.9.2021 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 9.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  36/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  9.9.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Covid-19/ Päätoimisesti yritystoiminnassa työllistyneellä henkilöllä on lähtökohtaisesti oikeus työttömyysetuuteen, jos koko yritystoiminta lopetetaan. Tästä edellytyksestä on voitu covid-19 -pandemian aikana poiketa työttömyysturvalain väliaikaisesti voimassa olevan työmarkkinatukioikeutta koskevan säännöksen perusteella. Nykyisen säännöksen voimassaolo päättyy 30.9.2021. Väliaikaista työmarkkinatukioikeutta jatkettaisiin sisällöltään muuttamattomana 30.11.2021 asti.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Timo Meling, Hallitusneuvos
puh. +358 295 049 084
[email protected]

Tiivistelmä

Yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin 30.11.2021 asti covid-19-pandemian edelleen jatkuessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2021.

Lähtökohdat

Covid-19-pandemia jatkuu. Tästä syystä hallitus on pitänyt tarpeellisena esittää eduskunnalle yrittäjän työmarkkinatukioikeuden voimassaolon jatkamista.