Hallituksen esitys laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta

TEM087:00/2019 Säädösvalmistelu

Sähkömarkkinalain sähkösopimuksia ja sähkön vähittäismarkkinoita koskeva sääntely uudistetaan TEM:n Älyverkkotyöryhmän ehdotusten pohjalta, mahdollistetaan ns. yhden laskun mallin käyttäminen vähittäismarkkinoilla ja toteutetaan toimia ns. ongelmamyyjien harjoittamien menettelytapojen johdosta.

Hankkeen perustiedot Suunnitteilla

Hankenumero TEM087:00/2019

Asianumerot VN/357/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä 1.2.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.4.2022
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  45/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Sähkömarkkinalain sähkösopimuksia ja sähkön vähittäismarkkinoita koskeva sääntely uudistetaan TEM:n Älyverkkotyöryhmän ehdotusten pohjalta, mahdollistetaan ns. yhden laskun mallin käyttäminen vähittäismarkkinoilla ja toteutetaan toimia ns. ongelmamyyjien harjoittamien menettelytapojen johdosta.

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on tehdä sähkömarkkinalakiin (588/2013) muutokset, joilla mahdollistetaan ns. yhden laskun mallin käyttäminen sähkön vähittäismarkkinoilla.

Tiivistelmä

Sähkömarkkinalain sähkösopimuksia ja sähkön vähittäismarkkinoita koskeva sääntely uudistetaan TEM:n Älyverkkotyöryhmän ehdotusten pohjalta, mahdollistetaan ns. yhden laskun mallin käyttäminen vähittäismarkkinoilla ja toteutetaan toimia ns. ongelmamyyjien harjoittamien menettelytapojen johdosta.

Lähtökohdat

Sähkön vähittäismarkkinat ovat perustuneet 1990-luvun puolivälistä lähtien ns. kahden sopimuksen malliin: sähkönvähittäismyyntisopimukset ja sähköverkkosopimukset on pääsääntöisesti tehty erikseen, jolloin vähittäismyyjä ja jakeluverkonhaltija myös laskuttavat asiakasta erikseen. Toisaalta ns. toimitusvelvollinen vähittäismyyjä on voinut tehdä asiakkaan kanssa sähkönmyyntisopimuksen, joka sisältää myös verkkopalvelun. Asiakkaat ovat toivoneet mahdollisuutta tehdä ns. yhden laskun mahdollistavia sähkösopimuksia, joissa on yhdistetty sähkönmyyntisopimus ja sähköverkkosopimus. Toimitusvelvollisen vähittäismyyjän oikeus tehdä kokonaistoimitussopimuksia on antanut näille vähittäismyyjille kilpailuetua kilpaileviin vähittäismyyjiin nähden. Tällaista kilpailutilannetta ei enää pidetä tasapuolisena kovasti kilpailluilla sähkön vähittäismarkkinoilla. Hanke edistää osaltaan pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittämistä.