Hallituksen esitys laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

TEM108:00/2019 Säädösvalmistelu

Valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi kaudelle 2021-2028.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM108:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.10.2019 – 31.12.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 3.9.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  7/2021
  14/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  8.4.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 76/2021

Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi. Uudella lailla kumottaisiin voimassa oleva laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014).

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena antaa uusi määräaikainen laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi, joka korvaisi nykyisen samannimisen lain (9/2014).

Tiivistelmä

Valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi kaudelle 2021-2028.

Lähtökohdat

Lain uudistaminen liittyy keskeisesti Euroopan unionin uuden rakennerahastokauden 2021–2027 alkamiseen, joka edellyttää myös kansallisten järjestelmien uudistamista.

Lisätietoja