Valtioneuvoston asetukset merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista ja merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta annetun lain 13 luvun 13 b §:n voimaantulosta

TEM131:00/2020 Säädösvalmistelu

ILOn MLC-yleissopimuksen ohjeiston muutoksen kv-voimaantuloon liittyvät lait voimaan 26.12.2020, voimaanpanoasetukset VN 3.12.2020, niiden voimaantulo 26.12.2020, sdk-nrot 931-932/2020.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM131:00/2020

Asianumerot VN/23952/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 931/2020
Hyväksytty säädös 932/2020

Yhteyshenkilö
Erja Matikainen, Suunnittelija
puh. +358 295 048 939
[email protected]

Tiivistelmä

ILOn MLC-yleissopimuksen ohjeiston muutoksen kv-voimaantuloon liittyvät lait voimaan 26.12.2020, voimaanpanoasetukset VN 3.12.2020, niiden voimaantulo 26.12.2020, sdk-nrot 931-932/2020.