Hankemekanismien käyttö kaudella 2013-2020

Päästökauppadirektiivissä on säännöksiä Kioton pöytäkirjan mukaisten hankemekanismien käytöstä päästökaupassa kaudella 2013-2020. EU:n päästökaupan toiminnanharjoittajien on mahdollista hyödyntää hankemekanismeista (JI- ja CDM-hankkeet) saatavia hankeyksiköita (ERU, CER) velvoitteensa täyttämiseen vaihtamalla ne kolmannen päästökauppakauden päästöoikeuksiin.

Hankeyksiköiden käytön sallittua enimmäismäärää tarkastellaan kokonaisuutena vuosina 2008-2020. Toiminnanharjoittajien sallittu enimmäismäärä koko ajalle on määritelty päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) mukaisesti. Euroopan komission asetuksessa (EU) N:o 1123/2013 on täsmennetty hankeyksiköiden sallitun enimmäismäärän määrittämistä kaudelle 2008-2020. Nykyiset EU-säännökset eivät mahdollista kansainvälisten hankeyksiköiden käyttöä tai vaihtoa päästöoikeuksiin vuoden 2020 jälkeen. Energiavirasto on 24.1.2014 antanut päätöksensä hankeyksiköiden käytön laitoskohtaisista enimmäismääristä. Ahvenanmaan maakuntahallitus vastaa hankeyksikkörajojen määrittämisestä Ahvenanmaan alueella sijaitsevien laitosten osalta ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ilma-aluksen käyttäjien osalta.

Lisätietoja: Mikko Paloneva ja Juhani Tirkkonen

Muualla verkossa