Hankemekanismien käyttö kaudella 2013-2020

Päästökauppadirektiivissä on säännöksiä Kioton pöytäkirjan mukaisten hankemekanismien käytöstä päästökaupassa kaudella 2013-2020. EU:n päästökaupan toiminnanharjoittajien on mahdollista hyödyntää hankemekanismeista (JI- ja CDM-hankkeet) saatavia hankeyksiköita (ERU, CER) velvoitteensa täyttämiseen vaihtamalla ne kolmannen päästökauppakauden päästöoikeuksiin.

Hankeyksiköiden käytön sallittua enimmäismäärää tarkastellaan kokonaisuutena vuosina 2008-2020. Toiminnanharjoittajien sallittu enimmäismäärä koko ajalle on määritelty päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) mukaisesti. Euroopan komission asetuksessa (EU) N:o 1123/2013 on täsmennetty hankeyksiköiden sallitun enimmäismäärän määrittämistä kaudelle 2008-2020.

Energiavirasto on 24.1.2014 antanut päätöksensä hankeyksiköiden käytön laitoskohtaisista enimmäismääristä. Ahvenanmaan maakuntahallitus vastaa hankeyksikkörajojen määrittämisestä Ahvenanmaan alueella sijaitsevien laitosten osalta ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ilma-aluksen käyttäjien osalta.

Nykyiset EU-säännökset eivät mahdollista kansainvälisten hankeyksiköiden käyttöä tai vaihtoa päästöoikeuksiin päästökauppakaudella 2021—2030.

 

Lisätietoja: Juhani Tirkkonen

Muualla verkossa