HE laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta

TEM034:00/2018 Säädösvalmistelu

Uuden esityksen perusteluja valmisteltiin kolmikantaisesti 31.10. lähtien ja esitys annettiin eduskunnalle 8.11.2018. Lait vahvistettu 18.1.2019, voimaantulo 1.7.2019 (127 ja 128/2019)

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM034:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 23.5.2018

Lainvalmistelu

HE laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  47/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  8.11.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 190/2018

Työsopimuslain yksilöperusteisen irtisanomisen perusteita koskevaa pykälää muutetaan siten, että työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden määrä on otettava huomioon irtisanomisperusteen riittävyyden kokonaisharkinnassa.

VastuuministeriTyöministeri Lindström

YhteyshenkilöTarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Tarja Kröger, hallitusneuvos
puh. +358 29 504 8937

Tavoitteet ja tuotokset

Kevään 2018 kehysriihen päätöksen mukaan työsopimuslakia muuttamalla kevennetään yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Myöhemmin soveltamisala muutettiin ensin koskemaan alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä ja lopuksi soveltamisraja poistettiin.

Lisäksi lakiin tehdään muutos, jonka mukaan työnantaja saisi tehdä määräaikaisen työsopimuksen vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen alle 30-vuotiaan nuoren kanssa ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä. Myöhemmin hallitus on lopettanut tämän esityksen valmistelun.

Tiivistelmä

Uuden esityksen perusteluja valmisteltiin kolmikantaisesti 31.10. lähtien ja esitys annettiin eduskunnalle 8.11.2018. Lait vahvistettu 18.1.2019, voimaantulo 1.7.2019 (127 ja 128/2019)

Lähtökohdat

Työllisyyspaketin täydennykset on sovittu kevään 2018 kehysriihessä.

Lisätietoja