HE työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta

TEM034:00/2018 Säädösvalmistelu

Tavoitteena on työllistämiskynnyksen alentaminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM034:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 23.5.2018

Lainvalmistelu

HE laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Istuntokauden suunnitelma hyväksytty
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  47/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  8.11.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus-

Työsopimuslakia muuttamalla kevennetään yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä alle 10 henkeä työllistävissä yrityksissä.

VastuuministeriTyöministeri Lindström

YhteyshenkilöTarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Tarja Kröger, hallitusneuvos
puh. +358 29 504 8937

Tavoitteet ja tuotokset

Kevään 2018 kehysriihen päätöksen mukaan työsopimuslakia muuttamalla kevennetään yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Myöhemmin soveltamisala muutettiin ensin koskemaan alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä ja lopuksi soveltamisraja poistettiin.

Lisäksi lakiin tehdään muutos, jonka mukaan työnantaja saisi tehdä määräaikaisen työsopimuksen vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen alle 30-vuotiaan nuoren kanssa ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä. Myöhemmin hallitus on lopettanut tämän esityksen valmistelun.

Lähtökohdat

Työllisyyspaketin täydennykset on sovittu kevään 2018 kehysriihessä.

Lisätietoja