Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

TEM003:00/2018 Säädösvalmistelu

Kilpailunrajoitusten ja kilpailuneutraliteetin valvontakeinot tehostuvat. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) toimivaltaan, menettelyyn ja tiedonsaantiin liittyvät säännökset tarkentuvat.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM003:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 286/2018

Esityksellä tehostetaan kilpailulain valvontaa mm. uudistamalla Kilpailu- ja kuluttaviraston toimivalta- ja menettelytapasääntöjä.

VastuuministeriTyöministeri Jari Lindström

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos
puh. 029 504 7027

Tavoitteet ja tuotokset

Kilpailulakiin tulee muutoksia 17.6.2019 alkaen. Keskeisimmät muutokset liittyvät KKV:n tekemiin tarkastuksiin ja sen tiedonsaantiin sekä tietojenvaihtoon eri viranomaisten välillä. Tarkastussäännöksiä muutetaan muun muassa siten, että KKV voi tehdä tarkastuksella ottamiinsa datan väliaikaisiin kopioihin hakuja viraston tiloissa (ns. jatkettu tarkastus).
Lisäksi kilpailulain neutraliteettisäännöksiin on lisätty kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus, jota sovelletaan kuitenkin vasta 1.1.2020 alkaen.

Tiivistelmä

Kilpailunrajoitusten ja kilpailuneutraliteetin valvontakeinot tehostuvat. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) toimivaltaan, menettelyyn ja tiedonsaantiin liittyvät säännökset tarkentuvat.