Hallituksen esitys laiksi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta

TEM004:00/2021 Säädösvalmistelu

Hallitus on linjannut, että vuosille 2021-2025 valmistellaan uusi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuki. Tuen määräytymisestä ja sen ehdoista säädetään valmisteilla olevassa hallituksen esityksessä. Valmisteilla oleva tukijärjestelmä katsotaan valtiotueksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM004:00/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tarjoaa ratkaisuja globaaleihin kehityshaasteisiin arvopohjaisesta maakuvastaan lähtien

Keino Valmistellaan uusi teollisuuden sähköistymisen ja uudistumisen tuki

Lainvalmistelu

HE laiksi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.8.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  39/2021
  42/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta. Laissa määritellyt toimialat voisivat saada valtiolta tukea toimintansa sähkönkulutuksen hiilijalanjäljen pienentämiseen tai investointeihin, joilla vähennetään laitoksen kasvihuonekaasupäästöjä, tai joilla tietyin ehdoin toteutetaan energiatehokkuuskatselmuksesta tehtävän raportin suosituksia. Laissa säädettäisiin sähköistämistuen hakemisesta, tuen myöntämisen perusteista, tuen määrän laskemisesta, viranomaistehtävistä sekä tukijärjestelmän valvonnasta. Maksettavan tuen suuruus riippuisi muun muassa päästöoikeuden hinnasta sekä tuen saajan sähkönkulutuksesta tai tuotannon määrästä.

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

YhteyshenkilöAnna-Maija Sinnemaa, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anna-Maija Sinnemaa, Erityisasiantuntija
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallitus on linjannut, että vuosille 2021-2025 valmistellaan uusi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuki. Tuen määräytymisestä ja sen ehdoista säädetään valmisteilla olevassa hallituksen esityksessä. Valmisteilla oleva tukijärjestelmä katsotaan valtiotueksi. Näin ollen sen valmistelussa tulee huomioida Euroopan komission antamia yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, millaiset valtiontuet ovat sallittuja ja siitä, millaisia menettelytapoja tukia myönnettäessä tulee noudattaa. Valmistelun lähtökohtana tullaan käyttämään suuntaviivoja tietyistä päästökauppajärjestelmään liittyvistä valtiontukitoimenpiteistä vuoden 2021.

Tiivistelmä

Hallitus on linjannut, että vuosille 2021-2025 valmistellaan uusi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuki. Tuen määräytymisestä ja sen ehdoista säädetään valmisteilla olevassa hallituksen esityksessä. Valmisteilla oleva tukijärjestelmä katsotaan valtiotueksi.

Lähtökohdat

Valmistelun lähtökohtana tullaan käyttämään suuntaviivoja tietyistä päästökauppajärjestelmään liittyvistä valtiontukitoimenpiteistä vuoden 2021 jälkeen, jotka komissio on antanut 21.9.2020.