Hallituksen esitys laiksi työaikalain muuttamisesta

TEM006:00/2021 Säädösvalmistelu

Lakihankkeessa arvioidaan, missä määrin työehtosopimuksella on voitava sopia säännöllisestä työajasta nykyistä laajemmin. Lisäksi eduskunnan antamaan ponteen liittyen arvioidaan hätätyön teettämiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja ilman perusteita teetetyn hätätyön rangaistavuutta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM006:00/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Krista Turunen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 047 178
[email protected]

Tiivistelmä

Lakihankkeessa arvioidaan, missä määrin työehtosopimuksella on voitava sopia säännöllisestä työajasta nykyistä laajemmin. Lisäksi eduskunnan antamaan ponteen liittyen arvioidaan hätätyön teettämiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja ilman perusteita teetetyn hätätyön rangaistavuutta.