Kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmisteleva työryhmä

Kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmisteleva työryhmä

TEM007:00/2019 Säädösvalmistelu

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.3.2019 työryhmän valmistelemaan lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottamisen edellyttämiä muutoksia tilintarkastuslainsäädäntöön.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM007:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2019 – 31.5.2020

Asettamispäivä 1.3.2019

Lainvalmistelu

HE tilintarkastuslain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.1.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  43/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslakia siten, että lakiin lisättäisiin säännökset tilintarkastajan tekemästä tilintarkastusta kevyemmästä tarkastuksesta, mikä olisi mahdollinen määrätyn kokoluokan yhteisöille säädettyjen edellytysten täyttyessä.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöLiisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Valmisteltavan uudistuksen tavoitteena oli keventää yritysten lakisääteisiä velvoitteita ja vähentää kustannuksia. Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen matalat tilintarkastusrajat, jotka ovat osoittautuneet ongelmallisiksi erityisesti kansainvälisesti yhä tiukentuvan tilintarkastussääntelyn vuoksi. Tilintarkastuskäytännössä on yleisesti hyväksytty, että kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja voidaan soveltaa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa pienyritysten tilintarkastuksissa, mutta tämän periaatteen tarkempi sisältö on jäänyt epäselväksi ja aiheuttanut vaihtelua soveltamiskäytännössä. Tilintarkastus saattaa myös usein olla ylimitoitettu pienten toimijoiden tarpeisiin.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.3.2019 työryhmän valmistelemaan lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottamisen edellyttämiä muutoksia tilintarkastuslainsäädäntöön.

Lähtökohdat

Muutoshankkeen taustalla on virkamiestyöryhmän työ ja siihen perustuva muistio tilintarkastuslain muuttamistarpeista (18.1.2018), sekä työ- ja elinkeinoministeriön luonnos hallituksen esitykseksi (22.8.2018), joilla esitettiin tilintarkastusvelvollisuutta määrittävien rajojen korottamista. Lausuntopalautteen perusteella päätettiin, että esitystä rajojen korottamisesta ei viedä eteenpäin tällä hallituskaudella (Sipilä). Moni kannatti kuitenkin kevyemmän tarkastuksen selvittämistä/mahdollistamista pienemmille yrityksille.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella lakisääteisen kevyemmän tarkastuksen käyttöönoton edellyttämät muutokset tilintarkastuslainsäädäntöön. Tarkoituksena oli mahdollistaa, että pienemmät toimijat voisivat halutessaan valita kevyemmän tarkastuksen tilintarkastuksen sijaan.

Lisätietoja