Selvitys tehtävänjaosta ministeriön, kasvupalvelujen kehittämisyhtiön ja aluehallinnon välillä (selvitysmies Matti Hermunen)

TEM013:00/2018 Kehittäminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM013:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2017 – 31.12.2017

Asettamispäivä 25.9.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Ministeriön ydintehtävät on määriteltävä ja niiden pohjalta selkiinnytetttävä tehtävänjakoa ministeriön, käynnistyvän kasvupalvelujen kehittämisyhtiön ja maakuntien sekä mahdollisesti muiden organisaatioiden välillä.

Lähtökohdat

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesjohtoryhmä linjasi TEMin toimintatapojen ja rakenteiden kehittämisen periaatteet 14.8.2017. Ministeriö keskittyy entistä selkeämmin ydintehtäviinsä. Tätä toteuttavat uudistukset tehdään vaiheittain.