Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

TEM020:00/2018 Säädösvalmistelu

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia muutettaisiin siten, että työ- ja elinkeinoviranomaisten lisäksi myös palveluntuottajat voisivat hoitaa työnhakijan palveluprosessiin liittyviä tehtäviä.Työttömyysturvalakiin ja eräisiin muihin lakeihin tehtäisiin tämän muutoksen edellyttämät muutokset.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM020:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 5.3.2018 – 31.12.2018

Asettamispäivä 5.3.2018

Lainvalmistelu

HE julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 23.4.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  18/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  3.5.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia muutettaisiin siten, että työ- ja elinkeinoviranomaisten lisäksi myös palveluntuottajat voisivat hoitaa työnhakijan palveluprosessiin liittyviä tehtäviä. Työttömyysturvalakiin ja eräisiin muihin lakeihin tehtäisiin tämän muutoksen edellyttämät muutokset.

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on lisätä julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta mahdollistamalla markkinoiden hyödyntäminen palveluprosessien hallinnassa ja palvelujen tuotannossa. Tavoitteena on, että mahdollisuudet tarjota yksilöllisiä, erilaisten työnhakijaryhmien tarpeisiin vastaavia palvelukokonaisuuksia sekä henkilökohtaista asiointia paranisivat nykyisestä. Muutoksella tuettaisiin julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin liittyvien järjestäjä-tuottaja -mallien kehittämistä ja kasvupalvelumarkkinoiden rakentumista jo ennen maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen voimaantuloa.

Tiivistelmä

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia muutettaisiin siten, että työ- ja elinkeinoviranomaisten lisäksi myös palveluntuottajat voisivat hoitaa työnhakijan palveluprosessiin liittyviä tehtäviä.Työttömyysturvalakiin ja eräisiin muihin lakeihin tehtäisiin tämän muutoksen edellyttämät muutokset.

Lähtökohdat

Voimassa olevissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain säännöksissä työnhakijan palveluprosessi on määritelty yksityiskohtaisesti. Työnhakijan haastattelu, palvelutarpeen arviointi ja työllistymissuunnitelman tekeminen on säädetty työ- ja elinkeinoviranomaisen tehtäväksi, mistä johtuen yksityisiä palveluntuottajia ei ole voitu hyödyntää täysimääräisesti. Palveluntuottajilta on hankittu haastatteluja tukevia palveluja (asiantuntija-arviointeja), mutta työ- ja elinkeinoviranomainen on ollut vastuussa varsinaisesta haastattelun tekemisestä, palvelutarpeen arvioinnista ja työllistymissuunnitelman laatimisesta sekä seurannasta. Työnjako julkisen ja yksityisen toimijan välillä ei ole kaikissa tilanteissa ollut käytännössä selkeä.

Lisätietoja