Siviilipalvelusasiain neuvottelukunta 1.5.2016-30.4.2019 ja koulutusjaosto

TEM021:00/2016 Toimielin

Siviilipalveluslain (1446/2007) 6 §:n 2 momentin mukaan siviilipalvelusasiain neuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön apuna siviilipalveluksen kehittämisessä ja suunnittelussa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM021:00/2016

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.5.2016 – 30.4.2019

Asettamispäivä 28.4.2016

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Tiivistelmä

Siviilipalveluslain (1446/2007) 6 §:n 2 momentin mukaan siviilipalvelusasiain neuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön apuna siviilipalveluksen kehittämisessä ja suunnittelussa.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto on 28.4.2016 työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä asettanut siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan.
Siviilipalveluslain (1446/2007) 6 §:n 2 momentin mukaan siviilipalvelusasiain neuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön apuna siviilipalveluksen kehittämisessä ja suunnittelussa.
Siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1461/2007) 1 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on
1) toimia yhteydenpitoelimenä siviilipalveluksen ja asevelvollisuuslain (1438/2007) mukaisen palveluksen järjestämisestä huolehtivien viranomaisten välillä;
2) seurata siviilipalveluksen ja täydennyspalveluksen toimeenpanoa; ja
3) antaa lausuntoja ja tehdä ehdotuksia siviilipalveluksen ja täydennyspalveluksen kehittämisestä.
Asetuksen 2 a §:n mukaan neuvottelukunnan alaisena toimii siviilipalveluksen koulutusjaosto. Siviilipalveluksen koulutusjaosto arvioi, kehittää ja valvoo siviilipalveluksen peruskoulutusjakson koulutusta.

Lisätietoja