Sääntelyn sujuvoittamisen työryhmä 2019-2023

TEM026:00/2020 Kehittäminen

Työryhmän tehtävät:
-Ohjata Yksi yhdestä -kokeilun laajentamista valtioneuvostossa
-Tukea ja koordinoida yrityksiä koskevan sääntelyn sujuvoittamista
-Tukea ja edistää hallitusohjelman yrityssääntelyn sujuvoittamiseen liittyvien toimien täytäntöönpanoa
-Käsitellä sääntelyn sujuvoittamiseen EU-tasolla liittyviä aloitteita

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM026:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.2.2020 – 31.3.2023

Asettamispäivä 10.2.2020

Yhteyshenkilö
Erno Mähönen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 066
[email protected]

Yhteyshenkilö
Satu Pentikäinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 360
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on sujuvoittaa yrityksiä koskevaa sääntelyä, välttää turhaa sääntelytaakkaa, edistää sääntelyn innovaatiomyönteisyyttä ja kilpailukykyä markkinoiden toimivuuden ja kilpailun edistämiseksi.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävät:
-Ohjata Yksi yhdestä -kokeilun laajentamista valtioneuvostossa
-Tukea ja koordinoida yrityksiä koskevan sääntelyn sujuvoittamista
-Tukea ja edistää hallitusohjelman yrityssääntelyn sujuvoittamiseen liittyvien toimien täytäntöönpanoa
-Käsitellä sääntelyn sujuvoittamiseen EU-tasolla liittyviä aloitteita

Lähtökohdat

Marinin hallituksen hallitusohjelmassa Osallistava ja osaava Suomi on päätetty Yksi yhdestä -kokeilun laajentamisesta. Lisäksi hallitusohjelmassa on todettu, että päätöksenteossa otetaan aina huomioon vaikutukset yritysten kasvun, työllistävyyden ja investointien edistämisen näkökulmasta. Hallitusohjelma edellyttää, että ministeriöiden rajat ylittävää tukea lisätään, jotta lakien vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin voidaan arvioida perusteellisesti. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite on helpottaa pitkäjänteisesti yritysten ja kansalaisten hallinnollisia velvoitteita. Lisäksi EU-poliitikan osalta on todettu: ”EU-sääntelyn on oltava tarkoituksenmukaista ja laadukasta. Samalla kun luodaan uutta sääntelyä, tarkastellaan kriittisesti vanhaa sääntelyä ja tarvittaessa yksinkertaistetaan sitä. Tarpeetonta hallinnollista taakkaa vältetään.”

Hallitusohjelmasta tulevien tavoitteiden lisäksi myös Euroopan unionissa laaditaan sääntelyn sujuvoittamiseen liittyviä aloitteita. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on esittänyt, että komissio ottaisi käyttöön Yksi yhdestä -periaatteen EU-lainvalmisteluun. Lisäksi uuden komission tavoitteena on tehdä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa, jotta varmistetaan ettei EU-sääntelyn kansallinen toimeenpano lisää tarpeetonta sääntelytaakkaa. Myös REFIT-ohjelma ja -foorumi tuottavat säännöllisesti aloitteita EU-sääntelyn sujuvoittamiseksi.