Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta

TEM029:00/2018 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritys- ja yhteisötietolakia. Ehdotetuilla muutoksilla siirrettäisiin vastuu Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisesti ylläpitämän yritys- ja yhteisötietojärjestelmän teknisestä ylläpidosta yksin Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM029:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 8.5.2018 – 31.12.2018

Asettamispäivä 15.12.2017

Lainvalmistelu

HE laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  38/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  14.9.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus-

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritys- ja yhteisötietolakia. Ehdotetuilla muutoksilla siirrettäisiin vastuu Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisesti ylläpitämän yritys- ja yhteisötietojärjestelmän teknisestä ylläpidosta yksin Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Vastuuministerityöministeri Lindström

YhteyshenkilöSami Teräväinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sami Teräväinen, hallitussihteeri

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritys- ja yhteisötietolakia. Ehdotetuilla muutoksilla siirrettäisiin vastuu Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisesti ylläpitämän yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ylläpidosta yksin Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritys- ja yhteisötietolakia. Ehdotetuilla muutoksilla siirrettäisiin vastuu Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisesti ylläpitämän yritys- ja yhteisötietojärjestelmän teknisestä ylläpidosta yksin Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Lähtökohdat

Verohallinto ja Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) pitävät yhteisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ). Virastot ovat 15.12.2017 tehneet työ- ja elinkeinoministeriölle aloitteen siitä, että YTJ:n ylläpito siirrettäisiin PRH:n vastuulle.

Lisää aiheesta