Hallituksen esitys laiksi eduskunnalle yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta

TEM029:00/2018 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritys- ja yhteisötietolakia. Ehdotetuilla muutoksilla siirrettäisiin vastuu Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisesti ylläpitämän yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ylläpidosta yksin Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Suunnitteilla

Hankenumero TEM029:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 8.5.2018 – 31.10.2018

Asettamispäivä 15.12.2017

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritys- ja yhteisötietolakia. Ehdotetuilla muutoksilla siirrettäisiin vastuu Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisesti ylläpitämän yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ylläpidosta yksin Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritys- ja yhteisötietolakia. Ehdotetuilla muutoksilla siirrettäisiin vastuu Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisesti ylläpitämän yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ylläpidosta yksin Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Lähtökohdat

Verohallinto ja Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) pitävät yhteisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ). Virastot ovat 15.12.2017 tehneet työ- ja elinkeinoministeriölle aloitteen siitä, että YTJ:n ylläpito siirrettäisiin PRH:n vastuulle.