Kaupparekisterilain kokonaisuudistus

TEM031:00/2020 Säädösvalmistelu

Valmistellaan hallituksen esitys uudeksi kaupparekisterilaiksi sekä digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla annetun direktiivin (EU) 2019/1151 kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM031:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE kaupparekisterilaiksi sekä laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain ja eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.1.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  38/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Valmistellaan hallituksen esitys uudeksi kaupparekisterilaiksi sekä digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla annetun direktiivin (EU) 2019/1151 kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi. Samassa yhteydessä valmistellaan esitys elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/1919) uudistamiseksi.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöJyri Oksanen, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jyri Oksanen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 123
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Virkamiestyönä valmistellaan hallituksen esitys uudeksi kaupparekisterilaiksi. Valmistelun pohjana on kaupparekisterin kehittämistä pohtineen työryhmän mietintö (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 23/2017) sekä siihen annettu lausuntopalaute. Valmisteltavasta hallituksen esityksestä järjestetään erillinen lausuntokierros.

Lähtökohtana valmistelussa on saattaa kaupparekisterilaki vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeisiin suhteessa voimassaolevaan vuodelta 1979 olevaan kaupparekisterilakiin. Keskeisiä tavoitteita ovat sähköiseen asiointiin siirtyminen, automaation käyttöönoton mahdollistaminen rekisteri-ilmoitusten käsittelyssä sekä kaupparekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden parantaminen.

Samassa yhteydessä valmistellaan tarvittava säädösmuutokset digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla annetun direktiivin (EU) 2019/1151 kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi.

Hallituksen esityksen antamisajankohdaksi arvioidaan syysistuntokausi 2021.

Tiivistelmä

Valmistellaan hallituksen esitys uudeksi kaupparekisterilaiksi sekä digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla annetun direktiivin (EU) 2019/1151 kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi.

Lisätietoja