Kv-rekrytoinnit ja kasvupalvelut

Kansainväliset rekrytoinnit ja kasvupalvelut -työryhmä

TEM037:00/2017 Toimielin

Kansainväliset rekrytoinnit ja kasvupalvelut -työryhmä valmistelee mallin ja toimenpiteet kansainvälisen rekrytoinnin roolista osana kasvupalvelua. Työryhmän työn tuella Suomi perustaa Eures-asetuksen mukaisesti kansallisen hyväksymisjärjestelmän Eures-palvelun tarjoamisen avaamiseksi uusille jäsenille ja yhteistyökumppaneille.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM037:00/2017

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.8.2017 – 31.5.2018

Asettamispäivä 7.8.2017

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Asetettu työryhmä valmistelee ja tuottaa strategista näkemystä kansainvälisten rekrytointipalvelujen asemasta osana uutta kasvupalvelua ja eri toimijoiden roolista palvelujen tuottamisessa. Työryhmä käsittelee myös luonnosta hallituksen esitykseksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen kansallisesta hyväksymisjärjestelmästä Eures-jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi.

Työryhmä valmistelee mallin ja toimenpiteet kansainvälisen rekrytoinnin roolista osana kasvupalvelua. Työryhmän työn tuella Suomi perustaa 13.5.2018 mennessä Eures-asetuksen mukaisesti kansallisen hyväksymisjärjestelmän Eures-palvelun tarjoamisen avaamiseksi uusille jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Toteutettavat kansainvälisen rekrytoinnin pilotit tukevat osaltaan kasvupalvelun rakentamista sekä Eures-palvelun tarjoamisen avaamista uusille palveluntuottajille.

Tiivistelmä

Kansainväliset rekrytoinnit ja kasvupalvelut -työryhmä valmistelee mallin ja toimenpiteet kansainvälisen rekrytoinnin roolista osana kasvupalvelua. Työryhmän työn tuella Suomi perustaa Eures-asetuksen mukaisesti kansallisen hyväksymisjärjestelmän Eures-palvelun tarjoamisen avaamiseksi uusille jäsenille ja yhteistyökumppaneille.

Lähtökohdat

Työryhmän työskentely kytkeytyy laajempaan maakuntauudistus-valmisteluun sekä hallitusohjelman kärkihankkeisiin (Matkailu; Talent Boost) ja kansallisiin kasvupalvelupilotteihin. TEM:n strategisesti ohjaama Työvoiman liikkuvuus Euroopassa valtakunnallinen ESR-hanke mahdollistaa alueilla toteutettavia pilotteja, joilla tuetaan kansainvälisen rekrytoinnin markkinoiden syntymistä ja vahvistumista alueilla. Työryhmä valmistelee osaltaan näitä alueellisia kokeiluja maakuntauudistukseen valmistautumisessa.