Kilpailulain uudistamista koskeva työryhmä

TEM043:00/2015 Kehittäminen

1) laatia huhtikuun 2016 loppuun mennessä ja Euroopan komissiota tarkoituk-senmukaisella tavalla kuultuaan hallitusohjelmakirjauksen mukainen arvio kilpailulainsäädännön muutostarpeista sekä tehdä lausuntopalautteen hankkimisen jälkeen mahdollisia muutostarpeita koskevat ehdotukset.

2) selvittää muita kilpailulainsäädännön uudistamistarpeita ECN-verkoston suositusten, EU:n kilpailusääntöjen ja kansallisen sääntelyn yhdenmukaisuuden sekä kotimaista viranomais- ja tuomioistuinkäytäntöä koskevien arviointi- ja uu-distusehdotusten pohjalta sekä tehdä muutostarpeita koskevat ehdotukset.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM043:00/2015

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2015 – 28.2.2017

Asettamispäivä 25.8.2015

Tiivistelmä

1) laatia huhtikuun 2016 loppuun mennessä ja Euroopan komissiota tarkoituk-senmukaisella tavalla kuultuaan hallitusohjelmakirjauksen mukainen arvio kilpailulainsäädännön muutostarpeista sekä tehdä lausuntopalautteen hankkimisen jälkeen mahdollisia muutostarpeita koskevat ehdotukset.

2) selvittää muita kilpailulainsäädännön uudistamistarpeita ECN-verkoston suositusten, EU:n kilpailusääntöjen ja kansallisen sääntelyn yhdenmukaisuuden sekä kotimaista viranomais- ja tuomioistuinkäytäntöä koskevien arviointi- ja uu-distusehdotusten pohjalta sekä tehdä muutostarpeita koskevat ehdotukset.