Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

TEM044:00/2019 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia. Lakeihin tehtäisiin yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuvat muutokset. Muutokset koskisivat rekisterinpitäjiä ja rekistereiden käyttöoikeuksien myöntämistä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM044:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.8.2019 – 31.7.2020

Asettamispäivä 15.8.2019

Lainvalmistelu

HE laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 55/2020

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia. Lakeihin tehtäisiin EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuvat muutokset. Keskeisimmät muutostarpeet liittyvät rekisterinpitäjien ja niiden keskinäisen vastuunjaon määrittelemiseen sekä henkilötietojen käsittelytarkoitusten nykyistä tarkempaan määrittelemiseen.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tarkoituksena on täsmentää työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmän rekisterinpitäjiä ja niiden keskinäistä vastuunjakoa.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia. Lakeihin tehtäisiin yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuvat muutokset. Muutokset koskisivat rekisterinpitäjiä ja rekistereiden käyttöoikeuksien myöntämistä.

Lähtökohdat

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulo 25.5.2018.

Lisätietoja