Työsopimuslain muuttamista valmisteleva työryhmä

TEM048:00/2015 Säädösvalmistelu

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut työryhmän valmistelemaan hallitusohjelman mukaisesti hallituksen esitystä laiksi työsopimuslain muuttamisesta 31.1.2016 mennessä. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaan ”(S)opusoinnussa paikallisen sopimisen edistämisen kanssa hallitus toteuttaa työllistämisen kynnystä madaltavia, yritysten kasvuhalukkuutta lisääviä ja työntekijöiden muutokseen sopeutumisen kykyä parantavia uudistuksia. Hallitus pidentää koeaikaa, mahdollistaa alle vuoden määräaikaisen työsuhteen ilman eri perustetta ja joustavoittaa takaisinottovelvoitetta irtisanomistilanteessa sekä kehittää muutosturvaa.”

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM048:00/2015

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.9.2015 – 31.1.2016

Asettamispäivä 28.9.2015

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut työryhmän valmistelemaan hallitusohjelman mukaisesti hallituksen esitystä laiksi työsopimuslain muuttamisesta 31.1.2016 mennessä. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaan ”(S)opusoinnussa paikallisen sopimisen edistämisen kanssa hallitus toteuttaa työllistämisen kynnystä madaltavia, yritysten kasvuhalukkuutta lisääviä ja työntekijöiden muutokseen sopeutumisen kykyä parantavia uudistuksia. Hallitus pidentää koeaikaa, mahdollistaa alle vuoden määräaikaisen työsuhteen ilman eri perustetta ja joustavoittaa takaisinottovelvoitetta irtisanomistilanteessa sekä kehittää muutosturvaa.”