Työkyvyn edistäminen ja osatyökykyisten työllistäminen

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä - alatyöryhmä 3. Työkyvyn edistäminen ja osatyökykyisten työllistäminen

TEM048:00/2019 Toimielin

Valmistella ehdotukset palveluista ja muista toimenpiteistä, joilla osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla parannetaan ja heidän työllisyyttään edistetään.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM048:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.8.2019 – 17.8.2020

Asettamispäivä 16.8.2019

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Rinne

Strategiset kokonaisuudet Kestävän talouden Suomi

Tavoite Työllisyysaste nostetaan 75%:iin ja työllisten määrä vahvistuu vähintään 60 000 henkilöllä v. 2023 loppuun mennessä

Keino Hallituksen työllisyystoimien väliarvio iltakoulussa

Keino Hallituksen työllisyyden lisälinjaukset kehysriihessä 2020

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Aktiivisilla toimilla kohti korkeaa työllisyyttä

Keino Toteutaan osatyökykyisten työkykyohjelma

Yhteyshenkilö
Lari Anttonen, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 436 4437
[email protected]

Yhteyshenkilö
Ritva Partinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 163 330
[email protected]

Yhteyshenkilö
Patrik Tötterman, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 396 0174
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Valmistella ehdotukset palveluista ja muista toimenpiteistä, joilla osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla parannetaan ja heidän työllisyyttään edistetään. Valmistelutyössä tulee hyödyntää ja kehittää nykyisiä työ- ja elinkeinopalveluita sekä ottaa huomioon laajempi yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Alatyöryhmän tehtävänä on valmistella vastaavasti ehdotuksia työelämässä syrjäytymisen torjumiseksi muille vaikeasti työllistyville henkilöille. Valmistelutyössä hyödynnetään työpankkikokeilun tuloksia

Tiivistelmä

Valmistella ehdotukset palveluista ja muista toimenpiteistä, joilla osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla parannetaan ja heidän työllisyyttään edistetään.

Lähtökohdat

Alatyöryhmän tarkoituksena esittää työllisyyden edistämisen työryhmälle niitä toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa ihmisten työkykyä sekä osatyökykyisten osallisuutta työmarkkinoilla.