Lähetettyjen työntekijöiden muutosdirektiivin täytäntöönpano

Hallituksen esitys laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

TEM054:00/2019 Säädösvalmistelu

Lähetettyjen työntekijöiden muutosdirektiivin (EU) 2018/957 implementointi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM054:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.9.2019 – 30.4.2020

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  10/2020
  21/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  19.5.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esitetään välttämättömät muutokset lakiin ns. lähetettyjen työntekijöiden muutosdirektiivin (EU)2018/957 toimeenpanemiseksi.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys, jolla implementoidaan ns. lähetettyjen työntekijöiden direktiivin muutosdirektiivi.

* EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2018/957, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta

Tiivistelmä

Lähetettyjen työntekijöiden muutosdirektiivin (EU) 2018/957 implementointi.

Lähtökohdat

Direktiivin implementointi kansalliseen lainsäädäntöön määräajassa 30.7.2020 mennessä.

Direktiivissä on laajennettu lähetettyihin työntekijöihin sovellettavien työehtojen alaa vaatimalla samojen palkkasääntöjen ja määräysten soveltamista lähetettyihin työntekijöihin kuin työntekomaan työntekijöihin. Vähimmäispalkka-käsite on muutettu korvaus-käsitteeksi.

Kansallisessa täytäntöönpanossa uusia asioita ovat lähetetyille työntekijöille maksettava korvaus vähimmäispalkan sijasta, asumisen laatua koskevat vaatimukset sekä pitkäaikaista lähettämistä koskeva säännös.

Lisää aiheesta