Liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmisteleva työryhmä ja sen alainen jaosto

TEM056:00/2016 Säädösvalmistelu

Työryhmän tehtävänä on arvioida kansallisen lainsäädännön muutostarpeet liittyen liikesalaisuusdirektiivin täytäntöönpanoon sekä valmistella tarpeelliset lainsäädännön muutosehdotukset hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän alaisen kolmikantaisen jaoston tehtävänä on käsitellä liikesalaisuusdirektiivin täytäntöönpanoon liittyviä työoikeudelliseen sääntelyyn liittyviä kysymyksiä sekä valmistella sitä koskevat lainsäädännön muutosehdotukset.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM056:00/2016

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 5.10.2016 – 30.9.2017

Asettamispäivä 4.10.2016

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Työllisyys ja kilpailukyky

Kärkihankkeet Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla

Toimenpiteet Kasvun voimistaminen ja kilpailun lisääminen

Lainvalmistelu

HE liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  15/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  12.4.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 70/2018

Esitys sisältää tarpeelliset lainsäädännön muutokset liikesalaisuusdirektiivin täytäntöön panemiseksi. Direktiivin kansalliselle täytäntöönpanolle säädetty määräaika päättyy 9.6.2018.

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2018.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on arvioida kansallisen lainsäädännön muutostarpeet liittyen liikesalaisuusdirektiivin täytäntöönpanoon sekä valmistella tarpeelliset lainsäädännön muutosehdotukset hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän alaisen kolmikantaisen jaoston tehtävänä on käsitellä liikesalaisuusdirektiivin täytäntöönpanoon liittyviä työoikeudelliseen sääntelyyn liittyviä kysymyksiä sekä valmistella sitä koskevat lainsäädännön muutosehdotukset.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (jälj. liikesalaisuusdirektiivi) tuli voimaan kesällä 2016. Sen kansalliselle täytäntöönpanolle säädetty määräaika päättyy 9.6.2018.

Lisätietoja

Lisää aiheesta