Yrityostolakiin tehtävät muutokset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

TEM059:00/2019 Säädösvalmistelu

Lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta on tarkoitus lisätä uudet säännökset EU:n ulkomaisia suoria sijoituksia koskevan seuranta-asetuksen täydentämiseksi. Lisäksi ehdotuksilla on tarkoitus selkiyttää kansallista lakia sen käytännön soveltamisessa esille nousseiden kysymysten osalta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM059:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.8.2019 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  25/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  17.6.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 97/2020

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annettua lakia (172/2012). Lakiin ehdotetaan lisättäviksi uudet säännökset unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2019/452) täydentämiseksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan joitakin muutoksia kansallisista syistä. Lain muutokset on tarkoitus tulla voimaan lokakuussa 2020. Taustalla on EU:n asetuksen täysimääräinen soveltaminen 11.10.2020 lukien.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöLasse Puroma, työ- ja elinkeinoministeriö

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta on tarkoitus lisätä uudet säännökset EU:n ulkomaisia suoria sijoituksia koskevan seuranta-asetuksen täydentämiseksi. Lisäksi ehdotuksilla on tarkoitus selkiyttää kansallista lakia sen käytännön soveltamisessa esille nousseiden kysymysten osalta.

Lähtökohdat

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annettua lakia (172/2012. Lakiin ehdotetaan lisättäviksi uudet säännökset unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2019/452) täydentämiseksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan joitakin muutoksia kansallisista syistä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kesäkuussa 2020, viikolla 25. Lain muutokset on tarkoitus tulla voimaan lokakuussa 2020. Taustalla on EU:n asetuksen täysimääräinen soveltaminen 11.10.2020 lukien.