Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta

Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta

TEM063:00/2017 Toimielin

Neuvottelukunta on neuvoa-antava ja päätöksentekoa tukeva elin, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta vahvistaa ja edistää Suomen kansallista ja kansainvälistä yhteiskuntavastuupolitiikkaa sekä yritysten ja muiden yhteisöjen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia toimintatapoja.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM063:00/2017

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2018 – 31.12.2020

Asettamispäivä 14.12.2017

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Tavoitteet ja tuotokset

Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta on neuvoa-antava ja päätöksentekoa tukeva elin, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta vahvistaa ja edistää Suomen kansallista ja kansainvälistä yhteiskuntavastuupolitiikkaa sekä yritysten ja muiden yhteisöjen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia toiminta- ja tuotantotapoja.

Tiivistelmä

Neuvottelukunta on neuvoa-antava ja päätöksentekoa tukeva elin, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta vahvistaa ja edistää Suomen kansallista ja kansainvälistä yhteiskuntavastuupolitiikkaa sekä yritysten ja muiden yhteisöjen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia toimintatapoja.

Lähtökohdat

Neuvottelukunta on osa valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan toimeenpanoa. Neuvottelukunta toimii myös yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa OECD:n kansallisena yhteyselimenä, joka edistää OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden tehokasta soveltamista.

Neuvottelukunnan toiminta perustuu valtioneuvoston asetukseen 591/2008, joka on hyväksytty 4.9.2008 ja jota on päivitetty 3.3.2016.

Lisätietoja