Yritystukien tutkimusjaosto

TEM065:00/2019 Toimielin

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä on riippumaton yritystukien tutkimusjaosto (VNa 4/2019). Yritystukien tutkimusjaosto perustettiin vuonna 2019 tuottamaan informaatiota yritystukijärjestelmän kehittymisestä sekä edistämään vaikuttavuuden arvioinnin laatua ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikanteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM065:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2019 – 31.3.2023

Asettamispäivä 15.1.2019

Toimielimen tyyppi Jaosto

Yhteyshenkilö
Rasmus Reinikainen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 113
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Toimikaudella 2019-2023 tutkimusjaoston tehtäviä hoitavat puheenjohtaja Seija Ilmakunnas ja neljä muuta jäsentä, jotka ovat prof. Minna Martikainen (Vaasan yliopisto), prof. Mikko Puhakka (Oulun yliopisto), prof. Hannu Salonen (Turun yliopisto) sekä varapuheenjohtaja prof. Rune Stenbacka (Hanken).

Tutkimusjaoston tehtävänä on tuottaa informaatiota yritystukijärjestelmän kehittymisestä sekä edistää vaikuttavuuden arvioinnin laatua ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikanteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Tutkimusjaoston tehtävänä on arvioida yritystukijärjestelmää ja erityisesti:

•laatia vuosittain arvio yritystukijärjestelmän kehittymisestä;
•kehittää vaikuttavuuden tutkimusmetodologiaa;
•tehdä riippumattomia arvioita yritystuista.

Yritystukien tutkimusjaosto julkaisee vuosittain arvion yritystukijärjestelmän kehittymisestä.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä on riippumaton yritystukien tutkimusjaosto (VNa 4/2019). Yritystukien tutkimusjaosto perustettiin vuonna 2019 tuottamaan informaatiota yritystukijärjestelmän kehittymisestä sekä edistämään vaikuttavuuden arvioinnin laatua ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikanteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Lähtökohdat

Parlamentaarinen yritystukityöryhmä ehdotti loppuraportissaan 5.4.2018 yritystukien taloustieteellisen vaikuttavuusarvioinnin kehittämistä ja riippumattoman arviointielimen perustamista yritystukineuvottelukunnan yhteyteen. Yritystukien tutkimusjaosto tukee TEM:n Kestävän kasvun agendassa esitettyä tavoitetta yritystukien vaikuttavuuden parantamiseksi.

Yritystukien tutkimusjaosto perustuu valtioneuvoston asetukseen yritystukien tutkimusjaostosta 4/2019.