Valtion sekä Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon siltatyöryhmä

Valtion sekä Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon yhteinen kasvun mahdollisuuksien hyödyntämistä valmisteleva työryhmä

TEM079:00/2018 Kehittäminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM079:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.11.2018 – 31.12.2020

Asettamispäivä 21.11.2018

Tavoitteet ja tuotokset

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ja seuraamaan valtion sekä Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon välisiä sopimuksia kasvun mahdollisuuksien hyödyntämiseksi (ns. siltasopimus). Siltasopimukset määrittävät valtion sekä Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon priorisoidut toimenpiteet, työnjaon, aikataulun ja rahoituslähteet.

Lähtökohdat

Osaavan työvoiman saatavuus on pullonkaula, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan yhteisiä toimia, jotta yritykset voivat kasvaa ja kehittyä. Valtion ja alueiden omat erityistoimet ovat tarpeen, jotta kasvupotentiaali voidaan täysimääräisesti hyödyntää.