Parlamentaarinen yritystukityöryhmä

TEM082:00/2017 Kehittäminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM082:00/2017

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2017 – 28.2.2018

Asettamispäivä 28.9.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Valtioneuvosto on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia tiekartta yritystukien uudistamiseksi. Tiekartan tulisi olla yhteisesti hyväksytty pitkän aikavälin suunnitelma, jossa yritystukijärjestelmää kehitetään selkeämmäksi, paremmin yritysten uudistumista ja tuottavuutta edistäväksi sekä valtiontalouden kannalta kustannustehokkaammaksi huomioiden energia- ja ilmastostrategian tavoitteet. Tiekartassa yritystukijärjestelmän painopistettä siirretään yritysten ja elinkeinojen pitkän aikavälin tuottavuutta edistävään suuntaan. Uudistuksen on tarkoitus astua voimaan vaiheittain vuosina 2019-2023.

Lisätietoja