Merimiesasiain neuvottelukunta 1.10.2020 - 30.9.2023

TEM091:00/2020 Toimielin

Merityösopimuslain (756/2011) 13 luvun 23 §:n mukaan merenkulkijoiden työ- ja sosiaalisiin oloihin liittyvän lainsäädännön kehittämisessä apuna toimii valtioneuvoston asettama merimiesasiain neuvottelukunta. Sen toimikaudesta, kokoonpanosta ja tarkemmista tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksessa merimiesasiain neuvottelukunnasta 1023/2011.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM091:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2020 – 30.9.2023

Asettamispäivä 24.9.2020

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Nico Steiner, Hallitusneuvos
puh. +358 295 049 001
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Asetuksen 1023/2011 mukaan merimiesasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) edistää yhteistyötä asianomaisten viranomaisten ja laitosten sekä merenkulkualan työmarkkinajärjestöjen välillä;
2) tehdä esityksiä ja aloitteita merenkulkijoiden työolojen kehittämiseksi;
3) antaa lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista ja suorittaa muut valtioneuvoston määräämät merimieslainsäädännön toimeenpanoa ja kehittämistä koskevat tehtävät;
4) antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita valtioneuvostolle asioissa, jotka koskevat Kansainvälisen työjärjestön ILO:n toimialaan kuuluvia merenkulkualaan liittyviä kysymyksiä.

Neuvottelukunnan alaisena toimii merenkulun terveysjaosto. Merenkulun terveysjaosto käsittelee merimiehen terveydenhuoltojärjestelmää ja erityisesti merimiehen lääkärintarkastukseen liittyviä periaatteellisia kysymyksiä.

Tiivistelmä

Merityösopimuslain (756/2011) 13 luvun 23 §:n mukaan merenkulkijoiden työ- ja sosiaalisiin oloihin liittyvän lainsäädännön kehittämisessä apuna toimii valtioneuvoston asettama merimiesasiain neuvottelukunta. Sen toimikaudesta, kokoonpanosta ja tarkemmista tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksessa merimiesasiain neuvottelukunnasta 1023/2011.

Lähtökohdat

Merityösopimuslain (756/2011) 13 luvun 23 §
Valtioneuvoston asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta (1023/2011)