Hallituksen esitys laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

TEM094:00/2018 Säädösvalmistelu

Tiedolla johtamisen parantaminen. Laajennetaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä yritystukien yhteiseksi tietovarannoksi. Koskee valtion viranomaisia tai niiden puolesta yritystukia myöntäviä tahoja. Tiedot voidaan antaa toiselle viranomaiselle sekä siirtää tietoja komissiolle (julkaisu- ja avoimuusvelvoite) ja Tilastokeskukselle.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM094:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.12.2018 – 31.10.2019

Asettamispäivä 17.12.2018

Lainvalmistelu

HE laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta (ns. yritystukien yhteinen tietovaranto)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  15/2020
  20/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  14.5.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä. Esityksen tavoitteena on laajentaa yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä kansalliseksi yritystukirekisteriksi.

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

YhteyshenkilöAnne Rothovius, työ- ja elinkeinoministeriö

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Tiedolla johtamisen parantaminen. Laajennetaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä yritystukien yhteiseksi tietovarannoksi. Koskee valtion viranomaisia tai niiden puolesta yritystukia myöntäviä tahoja. Tiedot voidaan antaa toiselle viranomaiselle sekä siirtää tietoja komissiolle (julkaisu- ja avoimuusvelvoite) ja Tilastokeskukselle.

Lisää aiheesta