Kotimaisen omistamisen ohjelman -työryhmä

TEM094:00/2020 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä oli laatia pääministeri Marinin hallitusohjelman linjausten mukaisesti ”Kotimaisen omistamisen ohjelma, joka tukee kasvua löytämällä keinoja vahvistaa, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa suomalaista omistajuutta.” Elinkeinoministeri Lintilä asetti työryhmän 1.7.2020, ja puheenjohtajaksi kutsuttiin kansanedustaja Juha Sipilä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM094:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.7.2020 – 24.3.2021

Asettamispäivä 1.7.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tarjoaa ratkaisuja globaaleihin kehityshaasteisiin arvopohjaisesta maakuvastaan lähtien

Keino Laaditaan kotimaisen omistajuuden ohjelma

Yhteyshenkilö
Kari Virtanen, Kaupallinen neuvos
puh. +358 295 047 707
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtäväksi määriteltiin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti laatia esitys ”kotimaisen omistamisen ohjelmasta, joka tukee kasvua löytämällä keinoja vahvistaa, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa suomalaista omistajuutta”.

Työryhmä asetti ohjelmalle seuraavat tavoitteet: (1) Hyvä, vahva ja omistautunut kotimainen omistajuus, (2) Kotimaisen omistajapohjan laajentaminen ja monipuolistaminen sekä (3) Myönteisempi asenneilmapiiri omistajuuteen.

Työryhmän raportti luovutettiin työ- ja elinkeinoministeriölle 24.3.2021.

Raportissa esitetään visio suomalaisesta omistajayhteiskunnasta vuonna 2030. Vastuullisen ja osaavan omistajuuden kulttuuri sekä vaurastumisen hyväksyminen ovat osa suomalaista identiteettiä. Omistaminen on tasa-arvoista ja laajapohjaista, ja koskee meitä kaikkia.

Raportin lyhyen tähtäimen esitykset (43 kpl) olisi realistista toteuttaa jo nykyisellä hallituskaudella. Pitkän aikavälin toimenpiteet (25 kpl) ovat toimenpideaihioita hallitusohjelmaan 2023-27.

Työryhmä tunnisti myös tiettyjä rakenteellisia toimenpidekokonaisuuksia (kannustava verojärjestelmä, myönteinen asenneilmapiiri, omistajaosaaminen), jotka ovat välttämättömiä, jotta vahvemman kasvun Suomi toteutuu. Niiden toteuttaminen edellyttää useampien hallituskausien määrätietoista työtä.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä oli laatia pääministeri Marinin hallitusohjelman linjausten mukaisesti ”Kotimaisen omistamisen ohjelma, joka tukee kasvua löytämällä keinoja vahvistaa, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa suomalaista omistajuutta.” Elinkeinoministeri Lintilä asetti työryhmän 1.7.2020, ja puheenjohtajaksi kutsuttiin kansanedustaja Juha Sipilä.

Lähtökohdat

Suomella on edessä valtavat haasteet. Suomen asukasta kohti laskettu BKT on jäänyt jälkeen esimerkiksi muiden pohjoismaiden kehityksestä. Valtiovarainministeriön arvion (VM julkaisuja 2021:6) mukaan Suomen BKT:n arvioidaan kasvavan vain 10 prosenttia vuosina 2021–2030, kun Ruotsin, Norjan ja Tanskan BKT:n kasvuksi arvioidaan samana aikana yli 20 prosenttia. Eroa kasvuvauhdille selittää erityisesti työllisyysasteen ja työn tuottavuuden nopeampi kasvu verrokkimaissa.

Edellistä vuosikymmentä voimakkaampi talouskasvu on Suomelle välttämättömyys, jos haluamme turvata hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen. Talouskasvuun vaikuttavat ennen kaikkea menestyminen vientimarkkinoilla, työn määrä ja kokonaistuottavuus.

Kasvuhakuinen vastuullinen ja osaava kotimainen omistajuus vahvistaa näitä tekijöitä ratkaisevasti. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa kotimaista omistajuutta.

Lisätietoja

Lisää aiheesta