Digitaaliset TE-palvelut -ohjausryhmä

Digitaaliset TE-palvelut -ohjausryhmä

TEM096:00/2020 Kehittäminen

Digitaalisten TE-palvelujen -ohjausryhmä korvaa aiemmin toimineen
TE-palvelujen digitalisaatio -hankkeen ohjausryhmän TE-digi –ohry; TEM/1315/00.04.01/2019). Ohjausryhmän tehtävänä on tukea TE-Digi -hankkeen toteutusta ja loppuun saattamista sekä käynnissä olevaan palvelujärjestelmän uudistamista.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM096:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2020 – 31.12.2021

Asettamispäivä 29.5.2020

Yhteyshenkilö
Mikko Kuoppala, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
puh. +358 295 049 245
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ohjausryhmän tehtävänä on,

- TE-Digi -hankkeen strateginen ohjaus
- TE-palvelujen uudistamisen visiotyön huomioiminen digitaalisten
palvelujen kehityksessä
- Verkkosivujen, puhelinpalvelujen ja sähköisen asioinnin yhteensovittaminen
- Tuotantojärjestelmien ja toimintatapamuutosten uudistumisen onnistumisen
varmistaminen
- TE-palvelujen nykyisin käytössä olevan tuotantojärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen ohjaus siirtymäkauden ajan
- KEHA-Katre hankkeen toteutuksen ohjaus vuoden 2020 loppuun

Tiivistelmä

Digitaalisten TE-palvelujen -ohjausryhmä korvaa aiemmin toimineen
TE-palvelujen digitalisaatio -hankkeen ohjausryhmän TE-digi –ohry; TEM/1315/00.04.01/2019). Ohjausryhmän tehtävänä on tukea TE-Digi -hankkeen toteutusta ja loppuun saattamista sekä käynnissä olevaan palvelujärjestelmän uudistamista.

Lähtökohdat

Aiemmin toiminut TE-Digi -hankkeen ohjausryhmä keskittyi erityisesti
hankkeen teknisen kehitystyön strategiseen ohjaukseen. Vuoden 2020 alkupuolella tuli kuitenkin selväksi, että tämä ei itsessään riitä varmistamaan tavoiteltavan palvelujärjestelmäuudistuksen onnistumista. Hankkeen käyttöönoton viivästyminen on entisestään lisännyt tarvetta tarkastella tilannetta kokonaisvaltaisemmin. Nämä seikat johtivat ohjauksen uudelleenarvointiin ja ohjausryhmän toimeksiannon päivittämiseen.

Lisätietoja

Lisää aiheesta