Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

TEM097:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n työntekijän henkilötietojen keräämistä koskevan sääntelyn muutosehdotus. Lausuntokierroksella -6.9.2021, suunniteltu hallituksen esityksen antoaika vk 47.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM097:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 14.4.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  47/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:ää.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Johanna Ylitepsa, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 064 207
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on selkeyttää yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n työntekijän henkilötietojen keräämistä koskevaa sääntelyä.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n työntekijän henkilötietojen keräämistä koskevan sääntelyn muutosehdotus. Lausuntokierroksella -6.9.2021, suunniteltu hallituksen esityksen antoaika vk 47.

Lähtökohdat

Hankkeen taustalla on eduskunnan yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia koskeva lausuma (EV 236/2018):
Eduskunta edellyttää, että hallitus viipymättä selvittää yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) luotettavuuden selvittämistä koskevan sääntelyn (4 §:n 1 momentti) mahdolliset muutostarpeet kolmikantaisessa lainvalmistelussa pyrkien tasapainoiseen ratkaisuun työntekijöiden yksityisyyden suojan ja työnantajien tiedonkäsittelytarpeiden välillä. Valmistelussa tulee ottaa huomioon tietosuojavaltuutetun tulkintakäytäntö, lainsäädännön kehitys sekä tarvittaessa unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien suojelua koskeva direktiiviehdotus.