Hallituksen esitys laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

TEM098:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys merityösopimuslain muuttamisesta. Lakiin lisättäisiin työntekijöiden alkoholipuhallutuksia koskevat säännökset.
Ehdotus on valmisteltu merimiesasiain neuvottelukunnassa (MAN). Lausuntokierroksella.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM098:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi merityösopimuslain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 14.4.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  49/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityösopimuslakia. Merityösopimuslakiin lisättäisiin työntekijöiden alkoholipuhallutuksia koskevat säännökset.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Johanna Ylitepsa, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 064 207
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys merityösopimuslain muuttamisesta. Merityösopimuslakiin lisättäisiin työntekijöiden alkoholipuhallutuksia koskevat säännökset.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys merityösopimuslain muuttamisesta. Lakiin lisättäisiin työntekijöiden alkoholipuhallutuksia koskevat säännökset.
Ehdotus on valmisteltu merimiesasiain neuvottelukunnassa (MAN). Lausuntokierroksella.