Hallituksen esitys laiksi merityösopimuslain muuttamisesta

TEM098:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys merityösopimuslain muuttamisesta.
Ehdotus valmistellaan merimiesasiain neuvottelukunnassa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM098:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi merityösopimuslain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 3.2.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  19/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityösopimuslakia. Merityösopimuslakiin lisättäisiin työntekijöiden alkoholipuhallutuksia koskevat säännökset.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Johanna Ylitepsa, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 064 207
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys merityösopimuslain muuttamisesta. Merityösopimuslakiin lisättäisiin työntekijöiden alkoholipuhallutuksia koskevat säännökset.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys merityösopimuslain muuttamisesta.
Ehdotus valmistellaan merimiesasiain neuvottelukunnassa.