Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta, eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

TEM104:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta. Laki on täydentävää sääntelyä EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Uutta sääntelyä on seuraamusmaksun säätäminen jalkinemerkintädirektiivin ja tekstiilimerkintäasetuksen merkintöjä koskevien vaatimusten rikkomista.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM104:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta, eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 6.4.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  42/2021
  45/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tekstiilimerkintäasetuksen ja nahkamerkintädirektiivin täytäntöönpanemiseksi sekä kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sari Alho, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
puh. +358 295 049 007
[email protected]

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta. Laki on täydentävää sääntelyä EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Uutta sääntelyä on seuraamusmaksun säätäminen jalkinemerkintädirektiivin ja tekstiilimerkintäasetuksen merkintöjä koskevien vaatimusten rikkomista.