Nollatuntisopimukset, työsopimuslaki

Työajan vakiintuminen vaihtelevan työajan sopimuksissa (työsopimuslaki)

TEM107:00/2020 Säädösvalmistelu

Parannetaan pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa. Vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan lainsäädännössä. Työehtodirektiivin implementointia ja nollatuntisopimusten kansallisia muutoksia koskevan HE:n antamisen arvioitu ajankohta on kevätistuntokausi 2022.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM107:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Osaamisesta turvaa työn murrokseen

Keino Selvitetään lainsäädännön muutostarpeita työn murroksen näkökulmasta

Lainvalmistelu

HE työsopimuslain 1 luvun 11 §:n ja 13 luvun 7 §:n muuttamisesta (nollatuntisopimukset)
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 3.2.2021
  • Ei annettu istuntokaudella

Työnantajan on vähintään 12 kuukauden välein tarkasteltava työsopimuksessa sovitun vaihtelevan työaikaehdon toteutumista. Jos tarkastelujaksolla toteutuneiden työtuntien määrä osoittaa työsopimuksen mukaisen vähimmäistyöajan olevan liian alhainen, työnantajan on kuukauden kuluessa tarkastelun suorittamisesta tarjottava työntekijälle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan tarkastelun tulosta. Vähimmäistyöaikaehdon uudelleen määrittelyä ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä silloin, kun tarkastelujakson korkeampi työtuntimäärä johtuu poikkeuksellisista syistä eikä se enää vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Tarja Kröger, hallitusneuvos
puh. +358 295 048 937
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työnantajan on vähintään 12 kuukauden välein tarkasteltava työsopimuksessa sovitun vaihtelevan työaikaehdon toteutumista. Jos tarkastelujaksolla toteutuneiden työtuntien määrä osoittaa työsopimuksen mukaisen vähimmäistyöajan olevan liian alhainen, työnantajan on kuukauden kuluessa tarkastelun suorittamisesta tarjottava työntekijälle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan tarkastelun tulosta. Vähimmäistyöaikaehdon uudelleen määrittelyä ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä silloin, kun tarkastelujakson korkeampi työtuntimäärä johtuu poikkeuksellisista syistä eikä se enää vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta.

Tiivistelmä

Parannetaan pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa. Vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan lainsäädännössä. Työehtodirektiivin implementointia ja nollatuntisopimusten kansallisia muutoksia koskevan HE:n antamisen arvioitu ajankohta on kevätistuntokausi 2022.