Hallituksen esitys laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta

TEM154:00/2020 Säädösvalmistelu

Maakaasun velvoitevarastointia koskevaa sääntelyä uudistetaan. Lisäksi lakiin lisätään mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus HVK:n päätöksistä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM154:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  40/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Öljyn ja maakaasun varastointivelvoitteita koskevaa sääntelyä täydennetään laissa. Lisäksi lakiin lisätään mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus HVK:n päätöksistä.

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anja Liukko, Hallitusneuvos
puh. +358 295 062 078
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on mukauttaa maakaasun varastointivelvoitetta koskeva sääntely maakaasumarkkinoiden kilpailulle avautumiseen ja tehostaa muutoksenhakumenettelyä.

Tiivistelmä

Maakaasun velvoitevarastointia koskevaa sääntelyä uudistetaan. Lisäksi lakiin lisätään mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus HVK:n päätöksistä.

Lähtökohdat

Suomen maakaasumarkkinat ja kaasun maahantuonti avautuivat kilpailulle vuoden 2020 alussa. Velvoitevarastointia koskevaa lakia on tarpeen uudistaa, jotta voidaan varmistaa huoltovarmuustavoitteen toteutuvan edelleen maakaasun osalta. Samoin on tarpeen edistää velvoitteiden tasapuolista ja tehokasta kohdistumista kaikkiin maakaasumarkkinoilla toimiviin.