Hätätapaukset eli kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevat kiintiöpakolaiset

Suomen 750 henkilön pakolaiskiintiöstä 100 paikkaa on viime vuosina varattu kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitseville henkilöille eli hätätapauksille. He ovat kiintiöpakolaisia, joiden uudelleensijoittamisen tarpeen UNHCR on luokitellut kiireelliseksi suojelun tarpeen tai terveydellisten syiden vuoksi. Heille pyritään järjestämään kiireellisesti myös kuntapaikka.

Koska hätätapaukset tarvitsevat pikaista uudelleensijoittamista, Suomen viranomaiset valitsevat heidät muista kiintiöpakolaisista Hätätapausten määrä 2015poiketen UNHCR:n toimittamien asiakirjojen perusteella ilman henkilökohtaisia haastatteluja. Valintaperusteet ja Suomeen saapumisen prosessi ovat muuten samat kuin muillakin kiintiöpakolaisilla.

Lue lisää kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitseviin henkilöihin liittyvistä aiheista (kotouttaminen.fi).