Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet

 • Laaditaan vuosittain yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
 • Huomioitava ennakoitavat yrityksen toiminnan muutokset, joilla ilmeisesti on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä  
 • Muodostavat jatkuvan prosessin, joka päivitetään joka vuosi
 • Seuranta
 • Päivittäminen/tarvittavat muutokset esim. työvoiman käyttöä vähennettäessä
 • Vähimmäissisältö on säädetty yhteistoimintalain 16 §:ssä. 

Henkilöstösuunnitelman ja koulutustavoitteiden sisältö

Yrityksen koko huomioon ottaen suunnitelmasta tulee käydä ilmi ainakin:

 1. yrityksen henkilöstön rakenne ja sen määrä, mukaan luettuna toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä, sekä arvio näiden kehittymisestä
 2. periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä
 3. arvio työntekijöiden ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuvat vuosittaiset koulutustavoitteet henkilöstöryhmittäin sekä 
 4. suunnitelmien ja tavoitteiden seurantamenettelyt. 

Suunnitelmassa tulee lisäksi huomioida

 • ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeet sekä
 • työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen. 

Lisätietoja: yhteistoiminta-asiamies