Henkilöstöedustus eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE)

Eurooppayhtiö on EY:n asetuksella luotu uusi yhtiömuoto, jonka avulla yhteen EU-maahan rekisteröitynyt yritys voi toimia kaikissa EU-maissa. Samalla kun yhtiömuoto luotiin, sovittiin henkilöstöedustuksen periaatteista näissä yhtiöissä.

Henkilöstöedustuksesta sovitaan erityisessä neuvotteluryhmässä. Säännökset ovat hyvin lähellä kansainvälistä konserniyhteistyötä koskevia vastaavia säännöksiä.

Pääperiaatteena on se, että henkilöstö valitsee hallintoedustuksen toteuttamistavan yhtiössä ennen sen eurooppayhtiöksi muuttumista käytössä olleista hallintoedustusmalleista. Ellei henkilöstö tee valintaa, valitsee mallin yhtiö.

Hallintoedustus eurooppayhtiössä korvaa kansainvälisen konserniyhteistyön, eikä sitä siis tarvitse näissä yhtiöissä erikseen toteuttaa. Edellä mainitut asiat koskevat myös eurooppaosuuskuntia.

Yhteistoiminta-asiamiehen on ilmoitettava asia poliisille esitutkintaa varten, jos on ilmeistä, että laissa mainittuja rangaistussäännöksiä on rikottu. Jos teko on vähäinen, voi jättää ilmoituksen tekemättä.

Yhteistoiminta-asiamies voi vaatia tuomioistuimelta uhkasakon asettamista, jos on ilmeistä, että yritys tai työnantaja ei ole menetellyt lain edellyttämällä tavalla.

Yhteistoiminta-asiamies voi myös saattaa laissa rangaistavaksi säädetyn teon poliisin tutkittavaksi.

Lisätietoja:

Lakien valvonta ym. yhteistoiminta-asiamies