Hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointitukien haku vuodelle 2020

Hallitus on varannut 30 miljoonaa euroa hiilen energiakäyttöä korvaavien investointien tukemiseen vuodelle 2020.

Hiilen käyttäminen sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena on kielletty toukokuusta 2029 alkaen. Nyt haettavana olevan investointituen tavoitteena on edistää vapaaehtoista, nopeutettua luopumista kivihiilen energiakäytöstä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Investointitukea voidaan myöntää yksilöidyllä energiankäyttöalueella hiilen energiakäytöstä kokonaan vuoden 2025 loppuun mennessä luopuvien energiantuottajien sellaisiin investointihankkeisiin, jotka edistävät:

  • uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, tai
  • energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista.

Investointitukea voidaan myöntää, jos hanketta, sen osaa tai hankkeeseen liittyvää uutta teknologiaa ei toteutettaisi ilman tukea ennen vuoden 2025 loppua. Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeen vaikutusta hiilen energiakäytön korvaamiseen ja tuotettavaa energiamäärää, hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuus- ja demonstraatioarvoa, hankkeen toteutettavuutta ja kustannustehokkuutta sekä muita vaikutuksia.

Etusijalla ovat hankkeet, joissa hyödynnetään muita kuin polttoon perustuvia teknologioita. Jos valtion talousarvion mukaisen valtuuden puitteissa on mahdollista myöntää tukea myös muille hankkeille, ovat etusijalla sähkön ja lämmön yhteistuotannon hankkeet verrattuna lämmön erillistuotannon hankkeisiin.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille. Hankekohtaisen harkinnan perusteella myönnettävän investointituen osuus hyväksyttävistä kustannuksista investointihankkeessa voi olla enintään 30 %. Investointituen osuus voi olla enintään 40 % siltä osin, kun hanke sisältää uutta teknologiaa. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukihakemuksen jättämistä.

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta, mutta hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti vuoden 2020 aikana. Hakemusten käsittely käynnistyy heti, ja tukipäätöksiä voidaan tehdä toukokuusta 2020 alkaen.

Hakeminen

Hakemukset pyydetään toimittamaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta liittämällä hakemukseen tähän hakuun tarkoitettu "Hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituki" hakulomake.

Hakuohje: linkki hakuohjedokumenttiin

Tarkemmat tiedot investointituesta ja hakulomake

Business Finlandin sähköinen asiointipalvelu

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Tuula Savola, TEM, puh. 029 504 7133
tuotepäällikkö Markku Mäkelä, Business Finland, puh. 050 339 2516
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170