Hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointitukien haku 

 

Tukihaut hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituelle on toteutettu 2020 ja 2021 ja tukihaut ovat päättyneet. Tiedote tuetuista hankkeista.

Hallitus on varannut 90 miljoonaa euroa hiilen energiakäyttöä korvaavien investointien tukemiseen.

Hiilen käyttäminen sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena on kielletty toukokuusta 2029 alkaen. Nyt haettavana olevan investointituen tavoitteena on edistää vapaaehtoista, nopeutettua luopumista kivihiilen energiakäytöstä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Investointitukea voidaan myöntää yksilöidyllä energiankäyttöalueella hiilen energiakäytöstä kokonaan vuoden 2025 loppuun mennessä luopuvien energiantuottajien sellaisiin investointihankkeisiin, jotka edistävät:

  • uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, tai
  • energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista.

Investointitukea voidaan myöntää, jos hanketta, sen osaa tai hankkeeseen liittyvää uutta teknologiaa ei toteutettaisi ilman tukea ennen vuoden 2025 loppua. Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeen vaikutusta hiilen energiakäytön korvaamiseen ja tuotettavaa energiamäärää, hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuus- ja demonstraatioarvoa, hankkeen toteutettavuutta ja kustannustehokkuutta sekä muita vaikutuksia.

Etusijalla ovat hankkeet, joissa hyödynnetään muita kuin polttoon perustuvia teknologioita. Jos valtion talousarvion mukaisen valtuuden puitteissa on mahdollista myöntää tukea myös muille hankkeille, ovat etusijalla sähkön ja lämmön yhteistuotannon hankkeet verrattuna lämmön erillistuotannon hankkeisiin.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille. Hankekohtaisen harkinnan perusteella myönnettävän investointituen osuus hyväksyttävistä kustannuksista investointihankkeessa voi olla enintään 30 %. Investointituen osuus voi olla enintään 40 % siltä osin, kun hanke sisältää uutta teknologiaa. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukihakemuksen jättämistä.

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta, mutta hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä. 

Hakemukset pyydetään jättämään helmikuun 2021 loppuun mennessä. Tukipäätökset pyritään tekemään vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Hakeminen

Hakemukset pyydetään toimittamaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta liittämällä hakemukseen tähän hakuun tarkoitettu "Hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituki" hakulomake.

Hakuohje: linkki hakuohjedokumenttiin

Business Finlandin sähköinen asiointipalvelu

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Tuula Savola, TEM, puh. 029 504 7133
tuotepäällikkö Markku Mäkelä, Business Finland, puh. 050 339 2516
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170