ILOa koskevat julkaisut ja raportit

Ajankohtaista

Monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskeva kolmikantainen periaatejulistus 
(MNE declaration)

- Päivitetty keväällä 2017, pääuudistukset koskevat mm. UN Guiding Principles ja Agenda-2030 viittausten sekä liitteen II (operationaaliset työkalut) lisäämistä.

Painetut julkaisut

ILOn yleissopimukset
Kolmikantainen periaatejulistus
Työpaikkaväkivalta palvelualoilla ja ilmiön vastaiset toimet
Vajaakuntoisasioiden hoitaminen työpaikalla
ILOn julistus globalisaation sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta 2008

Linkit ja tiedostot

ILO Constitution
ILOn perussääntö, suomennos, 2017
Standing Orders of the International Labour Conference
Käsikirja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten ja suositusten käsittelymenettelystä, 2007
ILO World Employment and Social Outlook: Trends 2016
ILO global estimates on migrant workers, 2015

Yleissopimusten uudistamisesta

Standards Review Mechanism (SRM), 2016 (kolmikantainen ryhmä)
Analysis - in the light of the European Union acquis - of ILO up to date Conventions, 2013
Cartier Working Party conclusions, 2002

Suomen ILO-neuvottelukunnan muut julkaisut

Toimintakertomus 2017 ja -suunnitelma 2018
Toimintakertomus 2016 ja -suunnitelma 2017
ILO-sopimusten ratifiointitarveselvitys, 2002
Toimintakertomus 2015 ja -suunnitelma 2016
Toimintakertomus 2014 ja -suunnitelma 2015

Työkonferenssiraportit

Konferenssiraportti ym. 2018
Konferenssiraportti ym. 2017
Konferenssiraportti ym. 2016
Konferenssiraportti ym. 2015
Konferenssiraportti ym. 2014
Konferenssiraportti 2013
Konferenssiraportti 2012
Konferenssiraportti 2011
Konferenssiraportti 2010
Konferenssiraportti 2009
Konferenssiraportti 2008