ILOa koskevat julkaisut ja raportit

Uusimmat

2019 työkonferenssissa hyväksytyt: yleissopimus nro 190 ja suositus nro 206, (aiheena väkivalta ja häirintä) sekä julistus (ilo.org)

Global Commission on the Future of Work, raportti 21.1.2019 ym. aineistoa

Monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskeva kolmikantainen periaatejulistus 
(MNE declaration)
- päivitys kevät 2017, uudistukset mm. UN Guiding Principles ja Agenda-2030 viittausten sekä liitteen II (operationaaliset työkalut) lisääminen.

Global Wage Report 2016/17, raportin infotilaisuus, Helsinki 2017

The Future of Work and new Forms of Work from the Global and the Nordic Perspectives
konferenssiraportti, Nordic Future of Work Conference I, Helsinki 2016

Painetut julkaisut

ILOn yleissopimukset
Kolmikantainen periaatejulistus
Työpaikkaväkivalta palvelualoilla ja ilmiön vastaiset toimet
Vajaakuntoisasioiden hoitaminen työpaikalla
ILOn julistus globalisaation sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta 2008

Linkit ja tiedostot

ILO Constitution
ILOn perussääntö, suomennos, 2017
Standing Orders of the International Labour Conference
Käsikirja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten ja suositusten käsittelymenettelystä, 2007
ILO World Employment and Social Outlook: Trends 2016
ILO global estimates on migrant workers, 2015

Yleissopimusten uudistamisesta

Standards Review Mechanism (SRM), 2016 (kolmikantainen ryhmä)
Analysis - in the light of the European Union acquis - of ILO up to date Conventions, 2013
Cartier Working Party conclusions, 2002

ILO-neuvottelukunnan julkaisut

Toimintakertomukset ja -suunnitelmat

2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015

Sopimusten ratifiointitarveselvitykset

2002
1995
1986

Työkonferenssiraportit

2018 
2017 
2016 
2015 
2014