Intia

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ylläpitää ja kehittää kahdenvälisten sopimusten ja yhteistyöryhmien sekä viranomaisyhteistyön kautta suhteita Intian vastinministeriöihin. Tavoitteena on verkottaa suomalasia ja intialaisia yrityksiä, innovaatiotoimijoita ja hallintoa ja luoda sitä kautta pohjaa laajemmille kauppasuhteille.     

TEM koordinoi Suomen ja Intian välistä tiede- ja teknologiasopimusta ja uusiutuvan energian alanyhteistyöymmärrysasiakirjaa (Memorandum of Understanding, MoU) sekä niitä toimeenpanevia kahdenvälisiä yhteistyöryhmiä.  

Lisätietoja:

Riikka Astala