Intia

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) koordinoi Suomen ja Intian välistä tiede- ja teknologiasopimusta ja uusiutuvan energian alanyhteistyöymmärrysasiakirjaa (Memorandum of Understanding, MoU) sekä niitä toimeenpanevia kahdenvälisiä yhteistyöryhmiä. Toinen viranomaistason yhteistyöelin on Suomen ja Intian välinen yhteiskomissio, jonka alaisuudessa toimii TEM:n vetämä innovaatioalan työryhmä ja ympäristöliiketoiminnan alan työryhmä.

Työryhmien kautta kehitetään ja ylläpidetään suhteita Intian vastinministeriöihin sekä verkotetaan suomalaisia ja intialaisia yrityksiä ja innovaatiotoimijoita. Tavoitteena on kehittää Team Finland -yhteistyönä elinkeinoelämän Intia-yhteyksiä tukevia hankkeita, vierailuja ja tapahtumia ja luoda sitä kautta pohjaa laajemmille kauppasuhteille.

Lisätietoja:

Mari Hakkarainen