Investointituki energiakärkihankkeisiin

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaan uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus nousee 2020-luvulla yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin. Hallitusohjelmassa on myös asetettu tavoitteeksi nostaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttiin sekä luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossa ja puolittaa tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin 2020-luvun aikana.

Hallitus on päättänyt osoittaa uusiutuvan energian ja uuden teknologian investointeihin tukea yhteensä 100 milj. euroa vuosille 2016–2018. Valtion vuoden 2016 talousarvioon otettua määrärahaa (20 milj. euroa) koskevat päätökset tehtiin kuluvan vuoden alussa hakijan suostumuksella energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun asetuksen (1063/2012) mukaisesti vireille tulleiden tukihakemusten perusteella.

Valtion talousarvioon vuosina 2017 ja 2018 otettavan määrärahan (yhteensä 80 milj. euroa) perusteella myönnettävään tukeen sovelletaan valtioneuvoston asetusta uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista (145/2016).

Lisätietoja:
Pekka Grönlund
Kati Veijonen