Julkaistut tiekartat

Alta löydät suorat linkit tiekarttoihin. Luetteloa päivitetään aina uusien tiekarttojen valmistuessa.

Teknologiateollisuus

Tiivistelmä

Teknologiaselvitys vähähiiliratkaisuista

Skenaariot ja kädenjälkitarkastelu

”Tiekartta valmistui: Teknologiateollisuus pystyy vähentämään päästöjä merkittävästi vuoteen 2035 – Suomen hyvinvoinnin avain on vähähiiliseen teknologiaan panostava vihreä elvytys” (9.6.2020)

Kemianteollisuus

Tiivistelmä

Tiekartta (sisältää vaiheet 1 ja 2)

”Ilmastohaasteen ratkaisuista vientivaltti – tiekartta hiilineutraaliin kemianteollisuuteen julkaistu” (9.6.2020)

Metsäteollisuus

Tiekartta ja muut materiaalit

”Metsäteollisuuden ilmastotiekartta arvioi myös toimialan laajat ilmastohyödyt – Metsäteollisuudella kokoaan merkittävämpi rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa” (17.6.2020)

Energiateollisuus

Tiekartta

Taustaraportti

”Energiateollisuuden vähähiilisyystiekartta: puhdas sähkö on ratkaisu päästöjen vähentämiseen” (9.6.2020)

Rakennusteollisuus

Osa 1: Rakennetun ympäristön hiilielinkaaren nykytila

Osa 2: Vähähiilisyyden mahdollisuuksien tarkastelu

Osa 3: Vähähiilisyyden skenaariot

”Rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä voidaan huomattavasti kutistaa nopeilla toimilla” (2.6.2020)

Sahateollisuus

Tiekartta

Liikenne ja logistiikka

Tiivistelmä

Tiekartta

Suomen huolinta- ja logisitiikkaliitto ry: ”Tuore selvitys: Liikenteen ja logistiikan päästöjen puolitus vuoteen 2030 mennessä on mahdollista – tehokkaita toimia tarvitaan välittömästi” (16.6.2020)

PALTA: ” Tuore selvitys: Liikenteen ja logistiikan päästöjen puolitus vuoteen 2030 mennessä on mahdollista – tehokkaita toimia tarvitaan välittömästi” (16.6.2020)

Kaupan ala

Tiekartta

”Kauppa voi saavuttaa hiilineutraaliuden jo vuonna 2035 – veroratkaisut ja energiainvestointien tuki vievät tavoitteeseen” (5.6.2020)

Tekstiiliala

Tiekartta

”Suomalainen tekstiiliala muuttuu hiilineutraaliksi ja vähentää ratkaisuillaan päästöjä globaalisti” (11.6.2020)

Bioenergia-ala

Tiekartta

”Bioenergia ry:n raportti: Alan hiilikädenjälki on ilmaston kannalta edullinen” (1.6.2020)

Työ- ja työntekijät

SAK:n selvitys 1

SAK:n selvitys 2