Julkaistut tiekartat

Alta löydät suorat linkit tiekarttoihin. Luetteloa päivitetään aina uusien tiekarttojen valmistuessa.

Teknologiateollisuus

Tiivistelmä

Teknologiaselvitys vähähiiliratkaisuista

Skenaariot ja kädenjälkitarkastelu

”Tiekartta valmistui: Teknologiateollisuus pystyy vähentämään päästöjä merkittävästi vuoteen 2035 – Suomen hyvinvoinnin avain on vähähiiliseen teknologiaan panostava vihreä elvytys” (9.6.2020)

Kemianteollisuus

Tiivistelmä

Tiekartta (sisältää vaiheet 1 ja 2)

”Ilmastohaasteen ratkaisuista vientivaltti – tiekartta hiilineutraaliin kemianteollisuuteen julkaistu” (9.6.2020)

Metsäteollisuus

Tiekartta ja muut materiaalit

”Metsäteollisuuden ilmastotiekartta arvioi myös toimialan laajat ilmastohyödyt – Metsäteollisuudella kokoaan merkittävämpi rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa” (17.6.2020)

Energiateollisuus

Tiekartta

Energia-alan vähähiilisyystiekartta ja tiedostot

”Energiateollisuuden vähähiilisyystiekartta: puhdas sähkö on ratkaisu päästöjen vähentämiseen” (9.6.2020)

Rakennusteollisuus

Osa 1: Rakennetun ympäristön hiilielinkaaren nykytila

Osa 2: Vähähiilisyyden mahdollisuuksien tarkastelu

Osa 3: Vähähiilisyyden skenaariot

Osa 4: Rakennusteollisuuden ja rakennetun ympäristön vähähiilisyyden tiekartta 2020-2035-2050

”Rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä voidaan huomattavasti kutistaa nopeilla toimilla” (2.6.2020)

RAKLin vähähiilisyystiekartta

Tiivistelmä

Sahateollisuus

Tiekartta

Liikenne ja logistiikka

Tiekartta

Suomen huolinta- ja logisitiikkaliitto ry: ”Tuore selvitys: Liikenteen ja logistiikan päästöjen puolitus vuoteen 2030 mennessä on mahdollista – tehokkaita toimia tarvitaan välittömästi” (16.6.2020)

PALTA: ” Tuore selvitys: Liikenteen ja logistiikan päästöjen puolitus vuoteen 2030 mennessä on mahdollista – tehokkaita toimia tarvitaan välittömästi” (16.6.2020)

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuuden tiekartta vähähiilisyyteen

Elintarviketeollisuuden tiekartta viitoittaa alan tietä kohti vähähiilisyyttä

Kaupan ala

Tiekartta

”Kauppa voi saavuttaa hiilineutraaliuden jo vuonna 2035 – veroratkaisut ja energiainvestointien tuki vievät tavoitteeseen” (5.6.2020)

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Tiekartta

Tekstiiliala

Tiekartta

”Suomalainen tekstiiliala muuttuu hiilineutraaliksi ja vähentää ratkaisuillaan päästöjä globaalisti” (11.6.2020)

Maatalouden ilmastotiekartta

Maatalouden ilmastotiekartta (MTK ja SLC)

”Suomen maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä 75 prosenttia on lähtöisin maaperästä – maatalouden ilmastotiekartta nostaa pellonkäytön resurssitehokkuuden avaintekijäksi” (15.7.2020)

Bioenergia-ala

Tiekartta

”Bioenergia ry:n raportti: Alan hiilikädenjälki on ilmaston kannalta edullinen” (1.6.2020)

Työ- ja työntekijät

SAK:n selvitys 1

SAK:n selvitys 2